Vera van Woerkens

psycho-sociaal therapeut

Stiefmoeder-zijn

Wat is eigenlijk het verschil tussen moederschap en stiefmoederschap en wat zijn de overeenkomsten?
Hoe kan een stiefmoeder erkenning krijgen voor haar zorg en inzet in het stiefgezin?
Wat maakt een stiefgezin zo anders? Wat is eigenlijk de plek van de stiefmoeder in het stiefgezin.
Ik heb ervaren dat verlies en afscheid een belangrijke rol spelen in een stiefgezin, afscheid van het oorspronkelijke gezin m.n. voor de kinderen.
Tegelijkertijd heb ik ook ervaren hoe belangrijk het is dat ieder weer een eigen plek krijgt in het stiefgezin.
Dat lukt niet meteen en soms even helemaal niet.
Vooral stiefmoeders hebben het dan niet gemakkelijk.
Samen praten over het gedrag van de (stief)kinderen wordt dan lastiger en lukt niet goed meer zonder ruzie.
Schaamte, onmacht, onzekerheid, schuldgevoelens en boosheid beginnen dan steeds meer te knagen.
Hoe vind jij jezelf dan weer terug in dit stiefgezin?

Nieuw Samengesteld Gezin

Stiefmoeders
praten met elkaar

Ervaringen uitwisselen? Stap in een gespreksgroep voor stiefmoeders

Het stiefmoederschap biedt veel uitdagingen. En niet iedereen in je vrienden- of familiekring begrijpt hoe het is en hoe het voelt om stiefmoeder te zijn. Vandaar dat er juist voor stiefmoeders telkens behoefte blijkt te zijn om ervaringen te delen.

Heb jij ook behoefte om samen met andere stiefmoeders ervaringen uit te wisselen? Dan kun je deelnemen aan een gespreksgroep van Nieuw Gezin Nederland. Er zijn gespreksgroepen voor stiefmoeders verspreid over het hele land.  Elke gespreksgroep wordt begeleid door een professional die zelf ook stiefmoeder is. Aan haar kun je al je vragen kwijt. Daarnaast kun je ervaringen uitwisselen met andere stiefmoeders. Verschillende thema’s komen aan bod, bijvoorbeeld loyaliteitsconflicten, autoriteit, schuldgevoelens, jaloezie, uitsluiting, wat mag ik wel/niet tegen de stiefkinderen zeggen, het proces van stiefgezinsvorming.

De gespreksgroep komt 4 keer, meestal op een vaste avond, bij elkaar (behalve de zomermaanden). Klik hier onder op de contactlink en zoek dan

regio noord holland Vera van Woerkens (amstelveen) 

De  groepen zijn alleen toegankelijk voor stiefmoeders, dus niet voor partners. Zo kun je in een vertrouwelijke sfeer ervaringen uitwisselen, advies vragen en je hart luchten. 
Soms vindt een groep een bijeenkomst mét partners waardevol. Dan spreken we dat met elkaar af.

Persoonlijk gesprek

Je kunt met mij ook
een persoonlijke afspraak maken.
 

Over mij

Ik ben socioloog en psycho-sociaal therapeut en werk in het onderwijs.

Daarnaast heb ik een eigen praktijk waar ik stiefmoeders, (echt)paren, stiefkinderen en stiefgezinnen begeleid.

Elke drie maanden is er bij mij thuis een nieuwe gespreksgroep van stiefmoeders.

Stiefmütterchen